Re-integratie Spoor 2

Reintegratie houdt in dat je, wanneer je langdurig ziek bent, je samen met je werkgever richt op terugkeer naar eigen werk. Eventueel in nieuw of aangepast passend werk. Het onderzoeken naar de mogelijkheden binnen de eigen organisatie heet reintegratie 1e Spoor. Bij een re-integratie 2e spoor wordt de arbeidsongeschikte werknemer begeleid bij het vinden van een geschikte functie buiten de eigen organisatie.

Wet Poortwachter

Is een werknemer langdurig ziek, dan krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is dan verplicht om gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte door te betalen. In die periode wordt van de werkgever verwacht om samen met de werknemer inspanningen te verrichten zodat deze weer aan het werk kan. De Wet Poortwachter schrijft voor dat er een 1e spoortraject plaatsvindt eventueel gevolgd door een 2e spoortraject. Beide trajecten kunnen ook tegelijkertijd lopen.

2e Spoortraject

Bij de reintegratie 2e spoor ondersteun ik jou als medewerker bij het zoeken naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Het spoor-2-traject beginnen we met een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek stellen we een actieplan op. Hierin verwoorden we wat je kunt, jouw opleiding en werkverleden, welke passende functies en branches je belangstelling hebben en in welke regio je wilt werken. Vervolgens starten we het re-integratietraject dat tussen de 3 en 6 maanden duurt.

reintegratie

Een re-integratietraject dat werkt!

Wanneer mensen door ziekte of een ongeluk hun eigen werk niet meer kunnen uitvoeren, kan dit voelen als verlies. Wennen aan de situatie, rouwen, er mee leren omgaan is onderdeel van het proces. Tijdens de tweewekelijkse coachgesprekken besteden we aandacht aan de verwerking hiervan. 

Andere onderdelen van de reintegratie:

  • Onderzoek naar wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik.
  • Beroepsoriëntatie.
  • Sollicitatievaardigheden trainen zoals het maken van een cv en schrijven van een sollicitatiebrief.
  • Leren (online) netwerken en gebruik maken van social media zoals LinkedIn.
  • Een stage of proefplaatsing zoeken.
  • Regelmatige rapportages.

Je gaat zelf actief aan de slag en ik ondersteun je hierbij met mijn netwerk, jobhunting en met acquisitie plegen. Samen zoeken we naar vacatures, geschikte werkgevers, een werkervaringsplaats of een proefplaats die bij jou past. Het re-integratietraject werkt, door een intensieve en laagdrempelige samenwerking met persoonlijke aandacht in een vertrouwelijke sfeer. Daarnaast werk ik nauw samen met Juist In Balans die ondermeer gespecialiseerd is in stress- en burn-out coaching.

Re-integratie ondersteunt door TMA analyse

Om te ontdekken wat jouw talenten zijn en wat voor ander werk goed bij je past, kunnen we gebruik maken van een TMA Talentenanalyse. Een extra hulpmiddel bij het ontdekken van wie je bent en welke werkomgeving bij jou past. Ik ben gecertificeerd TMA professional en pas regelmatig TMA methodes toe. TMA website.

Opdrachtgevers Re-integratie

Opdrachtgevers waar ik voor werk of heb gewerkt:
Zorggroep Sint Maarten, Noorderbreedte, JPWerkrevisie, Willecoaching, Set in, Juist In Balans.

Aanmelden of meer informatie.