Co-actief coachen op basis van gelijkwaardigheid

Bij een co-actieve coachingrelatie werken de coach en de cliënt actief met elkaar samen. Bij co-actief coaching is de relatie tussen coach en cliënt gelijkwaardig met als doel, het realiseren van de doelen van de cliënt. De cliënt is altijd het uitgangspunt. De coaching helpt je resultaten te bereiken en je leven blijvend te veranderen. Het coachmodel legt de nadruk op het bevorderen van gedrag en leerprocessen die leiden tot meer voldoening, een betere balans en een effectievere leefwijze. Co-actief coachen richt zich op de hele persoon en bereikt daarmee bijzondere resultaten.

co-actief coachen

Het co-actieve coachingmodel

De cliënt is van nature, creatief, vindingrijk en compleet
Cliënten zijn heel goed in staat hun eigen antwoorden te vinden en te formuleren. Cliënten kunnen elke uitdaging aan. Dit principe is één van de hoekstenen van het co-actief coaching model. De taak van de coach is om vragen te stellen, te luisteren en uit te nodigen tot ontdekking in plaats van het geven van instructies en advies.

De cliënt wil een verandering realiseren en bepaalt de agenda
Het is de cliënt die de agenda bepaalt en niet de coach. De relatie is er volledig op gericht om de resultaten en doelen te behalen die de cliënt voor ogen heeft.  De coach bewaakt de agenda tijdens het coachingproces.

De coach beweegt in het hier en nu
Co-actief coaching is gericht op de toekomst; we proberen geen uitvoerige verklaringen te vinden voor het verleden. Er worden ontdekkingen gedaan in het moment, waarbij we, als het nodig is, een andere richting in gaan. De coach houdt de focus op het leerproces en reageert op de agenda van de cliënt.

Co-actief coaching beslaat het hele leven van de cliënt
Alle delen van het leven van cliënten zoals: carrière, relaties, vrijetijdsbesteding, gezondheid, persoonlijke groei, financiën, familie, zijn verbonden aan elkaar. Al die aspecten kunnen aan bod komen bij het bereiken van de persoonlijke doelstellingen. Co-actief coaching richt zich op het hele leven van de persoon en daarmee bereiken we buitengewone resultaten.

Effortless coach en het Co-actief coachmodel 

Als Effortless coach pas ik het co-actief coachmodel toe. Ik onderschrijf dit model van harte. Neem gerust contact op voor meer informatie of vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.